Vol444模特小海臀Rena私房狂野豹纹连体衣浑圆美臀撩人诱惑写真37P小海臀花漾

Vol444模特小海臀Rena私房狂野豹纹连体衣浑圆美臀撩人诱惑写真37P小海臀花漾

宜先润养,小作汤丸,累累加之,关扃自透。酒积∶目黄口干,葛根、麦之类,甚者甘遂、牵牛。

一曰弱虫,又名膈虫,状如瓜瓣,令人多唾。痰不出,用金丹加制皂角少许。

须精心寡欲,戒浓味发物,庶可保全。 愚按小便涩而不赤,非热也。

 柴胡、薄荷辛而温者,辛故能发散,温故入少阳。此皆不当名消渴,致后人泾渭不分,动手即从温补,热证逢之,不死何待?

气痰属肺,脉涩面白,气上喘促,洒淅寒热,悲愁不乐,攻注走刺不定,两肋胀痛,玉粉丸,局方桔梗汤。大秦艽汤养血而筋自荣。

曰∶以寒治热,固如绳墨之不能废。若素不饮酒,则为肺家风热,前一方加荆芥。

Leave a Reply